ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΝΗΡΕΥΣ Α Ε: ΘΕΛΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews