Σχεδιασμός αναπλάσεων σε άνω και κάτω Κανδήλα και στις Φυτείες.

Πηγή: Σελίδα Facebook Δημάρχου
Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλλάκη και
Αντιδημάρχου Έργων Βασίλη Πολύζου.
Συνάντηση εργασίας με τους τεχνικούς συμβούλους του Δήμου Ξηρομέρου για τις αναπλάσεις σε Άνω και Κάτω Κανδήλα και Φυτείες.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..