ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, συνεχίζονται από το Δήμο Ξηρομέρου, εργασίες καθαρισμού και αποκαταστάσεις ζημιών στην Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου…….