Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής των ζημιών στις πλωτές του Μύτικα.

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες επισκευής των ζημιών στις πλωτές του Μύτικα, οι οποίες έγιναν Κυριακή 7 Ιανουαρίου, κατόπιν μεγάλης θαλασσοταραχής και με φουσκοθαλασσιά εκείνες τις ημέρες.
Άμεσα και ταχύτατα οι άνθρωποι του Δήμου κατέγραψαν την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου τις ζημιές, ενημερώθηκε ο εργολάβος για το κατεπείγον της περίπτωσης, ήρθε και αυτός στον Μύτικα να κάνει μία αυτοψία και να δει τι υλικά και τι εργασίες χρειάζονται και με τον προγραμματισμό τον δικό του, γιατί και αυτός έχει και άλλες εργασίες με το συνεργείο του και βλέποντας και το δελτίο καιρού, ήρθε και ξεκίνησε η επισκευή.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..