Συνεχίζεται η μεταφορά των σκουπιδιών της Λευκάδας στο Χ.Υ.Τ.Υ. Παλαίρου


                Κανονικά συνεχίζεται η μεταφορά των σκουπιδιών της Λευκάδας στην γειτονική  Πάλαιρο. 
       Η συμφωνία της Δημοτικής Αρχής Λευκάδας με το ΦΟΔΣΑ της 3ης Γεωγραφικής Ενότητας (Γ.ΕΝ.) Αιτωλοακαρνανίας για τη μεταφορά των απορριμμάτων αφορά ένα έτος – δεματοποιημένων και χύδην (χύμα) και με κατ’ αρχήν ποσότητα 12.000 τόνων, στο Χ.Υ.Τ.Υ. Παλαίρου. 
           Προκειται για τον  πλησιέστερο αδειοδοτημένο χώρο, (ΧΥΤΑ Παλαίρου) με το μικρότερο δυνατό κόστος (32,2 ευρώ ανά τόνο συν ΦΠΑ, 40 ευρώ συνολικά). Παρά τις νέες εξελίξεις λόγω Κορονοϊού η διαδικασία μεταφοράς συνεχίζεται…

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews