Συνεργεία της ΔΕΥΑΜ εργάζονται πυρετωδώς να αυξήσουν την παροχή και την πίεση του δικτύου ύδρευσης

Παρουσιάστηκε βλάβη στην τρίτη γεώτρηση, με συνέπεια να τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα το πρωί θα ανασυρθεί η αντλία με γερανό και θα επισκευαστεί…..