Συνεργασία του Δήμου Ξηρομέρου με τον ανάδοχο της υπηρεσίας σχεδιασμού ύλης Paths of Greece.

Πηγή: Σελίδα Facebook Δημάρχου
Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλλάκη.
Συνεργασία του Δήμου Ξηρομέρου με τον ανάδοχο της υπηρεσίας σχεδιασμού ύλης Paths of Greece, για την έρευνα και την λεπτομερή καταγραφή που είναι η βάση του δικτύου μονοπατιών, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία ξεκινάει με βιβλιογραφική έρευνα, συνδυάζει παραδοσιακές τεχνικές αναζήτησης και τεχνολογίες αιχμής, επαφή με τους ντόπιους, και δη τους παλιούς, και φυσικά πολύ περπάτημα!

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..