Συνεργαζόμαστε, δεν συνδιοικούμε το Δήμο… -Απάντηση της δημοτικής αρχής στις αιτιάσεις της κας Δασκαλή

        Μετά από ανακοίνωση – δελτίο Τύπου της Προέδρου της Δ.Κ. Μεσολογγίου Όλγας Δασκαλή είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τις δέουσες διευκρινήσεις και να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Διότι η κριτική της κας Δασκαλή είναι αβάσιμη, άδικη και παραποιεί τα πραγματικά γεγονότα.
   Η νέα δημοτική αρχή έχει δηλώσει και επαναλαμβάνει προς κάθε κατεύθυνση ότι σέβεται και κινείται απαρέγκλιτα πάνω στους άξονες των θεσμικών αρμοδιοτήτων και ευθυνών της όπως τις καθόρισε ο νομοθέτης. Και το ίδιο καλεί να πράξουν και τα προεδρία των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων όπως και αυτό της Κοινότητας Μεσολογγίου.
   Στα πλαίσια της επιδιωκόμενης καλής συνεργασίας με όλους τους προέδρους τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων ο κ. Δήμαρχος έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες του Δήμου να αποστέλλουν τις σχετικές προσκλήσεις για συμμετοχή σε Επιτροπές κλπ., προς ενημέρωσή τους. Τυχόν παραλείψεις που ενδεχομένως να έχουν γίνει δεν οφείλονται σε κάποια σκόπιμη ενέργεια και οι οδηγίες είναι να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διάχυση και ενημέρωση.

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews