ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

Την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 17:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:…..