Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου. -Πρώτο θέμα αναδιοργάνωση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

     Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο κι αφορά συζήτηση σχετικά με την πρόταση αναδιοργάνωσης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.