ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Την πρώτη
του συνεδρίαση πραγματοποίησε ο Τομέας Πρωτογενούς Παραγωγής της περιφερειακής
παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» μετά από πρόσκληση του Συντονιστή, Γιώργου
Παπαχριστόπουλου…..

Διαβάστε Περισσότερα…