ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΘ.Ε.Α.Σ.) ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ

Σε συνέχεια της ψήφισης του νόμου 4859(Α΄228/27-11-2021), στο άρθρο 21 του οποίου προβλέπεται το «Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες,…..