ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση και επίλυση προβλημάτων με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό δράσεων που απαιτούνται συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης προέδρων κοινοτήτων με τον Δήμαρχο Αγρινίου και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου…..