Συνέπειες από την καθίζηση στο χωριό μας.

Μεγάλη καθίζηση του εδάφους (διαμέτρου 70 μ.) έγινε στο χωριό μας. Συγκεκριμένα στο σπίτι της Χαρίκλειας Τόντου, που κινδυνεύει να το παρασύρει το άνοιγμα της γης.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..