Συνέδριο Μπαμπίνης: Η Μπαμπίνη στο διάβα των αιώνων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με ομόφωνη απόφαση της Οργανωτική Επιτροπής ορίστηκε η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, που αποτελείται από τους παρακάτω:
  • Τασούλη Κωνσταντίνα, συντονιστής της επιτροπής (εκπαιδευτικός).
  • Αποστολάκη Γλυκερία (εκπαιδευτικός).

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..