Συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης, Μιχάλη Σταυριανουδάκη με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Φωκίωνα Ζαΐμη

Με την ευκαιρία της έκδοσης της πρόσκλησης από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» προς τη Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών για το έργο: “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.0:…..