“Συμφωνία Ελπίδας”Καταψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα, εντείνουμε την αντιπολιτευτική μας προσπάθεια, για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο

Πηγή:    Dimitris Masouras 

Καταψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα, εντείνουμε την αντιπολιτευτική μας προσπάθεια, για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο και τους ανθρώπους του!
Η παράταξή μας καταψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα της δημοτικής αρχής, χωρίς να υποβάλει εναλλακτική πρόταση. Προβήκαμε στην ενέργεια αυτή, διότι κρίναμε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με την παρούσα δημοτική αρχή, η οποία δεν υλοποίησε καμία από τις προτάσεις που είχαμε εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα του 2021, έστω και αν αυτές ήταν σημειακές – συμβολικές.
Τονίσαμε ότι το πρόγραμμα της δημοτικής αρχής, περιέχει δήθεν εντυπωσιακά νούμερα, τα οποία όμως δεν μπορούν να κρύψουν την διαρκή υποβάθμιση της περιοχής μας. Το τεχνικό πρόγραμμα φαίνεται μεγάλου μεγέθους εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης αναγραφής σε αυτό έργων προηγουμένων ετών. Εντάσσονται επίσης τίτλοι – κοροϊδία για τους δημότες, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Κάκιστη είναι και η κατανομή των σχεδιαζόμενων έργων στο Δήμο, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση πολλών κοινοτήτων μας.
Η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος από τη δημοτική αρχή χαρακτηρίζεται από έργα κακής ποιότητας, χαμηλής αισθητικής, χωρίς συνοχή και δυνατότητα παραγωγής υπεραξίας για τον τόπο. Έργα με το βλέμμα σε πρακτικές προηγουμένων ετών και όχι στο μέλλον!
Η δημοτική αρχή έχει καταδικάσει το δήμο σε αδυναμία αύξησης των ιδίων εσόδων, με αποτέλεσμα να στηρίζεται αποκλειστικά σε προγράμματα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στις τοπικές ανάγκες, ούτε είναι σχεδιασμένα γι’ αυτές. Από αυτά τα προγράμματα, η δημοτική αρχή δεν ανταποκρίνεται σε όλα, ενώ συχνά προβαίνει σε χαρακτηριστικά άστοχες ενέργειες, όπως η επιλογή της δαπάνης 4.500.000 ευρώ για αγροτική οδοποιία, όπου μεγάλο μέρος θα μπορούσε να διατεθεί για άλλες δαπάνες. Η ενεργειακή κοινότητα του Δήμου συνεστήθη μόνον στα χαρτιά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αυτονομίας, που θα μπορούσε να στηρίξει τον Δήμο μας και τους πολίτες στην σημερινή ενεργειακή κρίση. Καμία ουσιαστική δράση ψηφιοποίησης του Δήμου.
Εμείς από την πλευρά μας, μετά από δύο χρόνια αποτυχημένης θητείας της σημερινής δημοτικής αρχής, εντείνουμε την αντιπολιτευτική μας προσπάθεια και αφιερώνουμε όλες μας τις δυνάμεις προς μια ουσιαστική αλλαγή για τον τόπο και τους ανθρώπους του, που τόσο αξίζουν!
“Συμφωνία Ελπίδας”
Η τοποθέτησή μας προφορικά στο 0.52.32 του βίντεο.
0:39 / 3:45:19

https://youtu.be/BqjAy0iYyoA

<iframe width=”661″ height=”372″ src=”https://www.youtube.com/embed/BqjAy0iYyoA” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Το άρθρο “Συμφωνία Ελπίδας”Καταψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα, εντείνουμε την αντιπολιτευτική μας προσπάθεια, για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – XIROMEROPRESS.GR.