Συμμετοχή του Δήμου Ξηρομέρου και της Επιτροπής Αγώνα, στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων. Υπεράσπιση των ακτών του Δήμου Ξηρομέρου από τον λαθεμένο σχεδιασμό της Π.Ο.Α.Υ.

Ημερομηνία 9-2-2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή του Δήμου Ξηρομέρου και της Επιτροπής Αγώνα ενάντια της ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, στην τοποθέτηση των φορέων στην επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης».
Στο σχέδιο Νόμου ζητήσαμε στο άρθρο 18 τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4282/2014, με προσθήκη την απαίτηση της σύμφωνης γνώμης της οικίας Περιφέρειας και του οικείου Δήμου για ίδρυση/επέκταση /μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..