Συμμετοχή στο 5ο συνέδριο του δικτύου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» ο Δήμος Ξηρομέρου.

Πηγή: Σελίδα Facebook
Δημάρχου Ξηρομέρου.
5ο Ετήσιο Συνέδριου του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ». Ο Δήμος Ξηρομέρου συμμετέχει από το 2020 σαν μέλος του δικτύου.