ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ – Ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 28/2

Ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 28/02/2022


Προς: κ. Κώστα Λύρα,

Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου

1) Τις ημέρες αυτές, μετά από αξιόλογες, αξιοθαύμαστες και επίπονες προσπάθειες του Συλλόγου Γυναικών Αιτωλικού, του Πολιτιστικού Συλλόγου και πλήθους εθελοντών – υποστηρικτών,…..