Στυλιανός Ντίνος: αφιέρωμα στον φωτογράφο της παλιάς Βόνιτσας Θεόδωρο Αποστολόπουλο (1912-1999)

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Θεόδωρος Αποστολόπουλος (1912-1999)
Φωτογράφος
«η αποτύπωση της τότε ζωής μας, σε εικόνες»

Γράφει ο Ντίνος Στυλιανός
Αντιπρόεδρος της Αμφικτιονίας«Ο Θεόδωρος Αποστολόπουλος γεννήθηκε κοιλάρφανος (ο πατέρας του πέθανε όσο η μητέρα του ήταν σε αυτόν έγκυος) , στην Βόνιτσα το 1912 και για αυτό σύμφωνα με το έθιμο της περιοχής , έλαβε το όνομα του πατέρα του, Θεόδωρος….