Στο MEGA Σαββατοκύριακο το θέμα του αγγελουδιού από τον Αστακό.

Πηγή: Σελίδα Facebook Βελούτσα.
Αύριο το Σάββατο 25/4/2020 στο ΜΕGA Σαββατοκύριακο στις 10:00 π.μ. με τον Άρη Ραβανό, όλοι δίπλα στο μεγάλο μαχητή της ζωής Ηλία – Στυλιανό Σάββα. Στηρίζουμε όλοι το αγγελούδι από τον Αστακό και τους γονείς του στον αγώνα που κάνουν.

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS