Στο 3ο πρακτικό και οριστικός ανάδοχος του διαγωνισμού στο έργο: «Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Πηγαδίων – Προδρόμου – Αγραμπέλου», με προϋπολογισμό 489.800 €.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτήθηκε στις 15 Ιουλίου 2023, πρόσκληση – γνωστοποίηση για την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Πηγαδίων – Προδρόμου – Αγραμπέλου», με προϋπολογισμό 489.800 € (δείτε εδώ).
Η συγκεκριμένη πρόσκληση – γνωστοποίηση έγινε προκειμένου, όποιος θέλει και έχει τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις, να συμμετέχει στον διαγωνισμό, δίνοντας την προσφορά του, χωρίς ο Δήμος Ξηρομέρου και κανένας να μπορεί να γνωρίζει ποιοι θα συμμετέχουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και χωρίς κανένας να μπορεί να παρέμβει και να γνωρίζει την έκπτωση που θα δοθεί.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..