Στο 2ο πρακτικό η δημοπράτηση (προσωρινός ανάδοχος) των σημαντικότατων μελετών του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ) του Δήμου Ξηρομέρου, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε), προϋπολογισμού 1.072.374,47 €.

Αναρτήθηκε στις 23 Ιανουαρίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε) και το εντοπίσαμε, το επίσημο έγγραφο, από την Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., που αφορά το 2ο πρακτικό για τον διαγωνισμό (προσωρινός ανάδοχος) των μελετών του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ) του Δήμου Ξηρομέρου. χωρίς το ΤΕΕ, ο Δήμος Ξηρομέρου και κανένας να γνωρίζει ποιοι θα συμμετέχουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και χωρίς κανένας να μπορεί να παρέμβει και να γνωρίζει την έκπτωση που θα δοθεί.
Από το επίσημο έγγραφο των 80 σελίδων (είναι και άλλοι Δήμοι εντός), κάναμε εξαγωγή την 1η σελίδα και την 80η σελίδα, καθώς και την σελίδα 65 που αφορά το Τ.Π.Σ. του Δήμου Ξηρομέρου.
Το έγγραφο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε κ. Γιώργο Στασινό.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..