Στο ποσό των 8.202.904,36 € οι διαγωνιστικές διαδικασίες της διοίκησης Τριανταφυλλάκη ως σήμερα. Σε λιγότερο από 2,5 χρόνια, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα προηγούμενα 9 χρόνια αθροιστικά, των διαγωνισμών των δύο προηγούμενων δημοτικών αρχών.

Με την βοήθεια του Excel καταγράψαμε το ύψος του ποσού που αφορά διαγωνιστικές διαδικασίες (μειοδοτικές δημοπρασίες) ως σήμερα, της δημοτικής αρχής του Γιατρού κ. Γιάννη Τριανταφυλλάκη.
Αφορά διαγωνισμούς που:
  • Ανακοινώθηκαν στο site του Δήμου.
  • Βρίσκονται στα τεύχη δημοπράτησης.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..