Στον βωμό της ψηφοθηρίας και τα κοινωνικά βοηθήματα;

Σύμφωνα με τον Ν.3463/2006 και τον Ν.3801/2009 «….μπορεί να γίνεται περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών με διατακτική προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα……