Στις κανονικές χώρες οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) ή οι Μ.Π.Ε, εκπονούνται με την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων, δηλαδή επενδυτή, Δήμου και Περιφέρειας.

Πηγή: Προσωπική σελίδα Facebook.
Του Παναγιώτη Ηλ. Χολή.
Στις κανονικές χώρες οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) ή οι Μ.Π.Ε, εκπονούνται με την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων, δηλαδή επενδυτή, Δήμου και Περιφέρειας. Υπάρχει καθορισμένο πρόγραμμα για το πώς επιτυγχάνεται αυτή η συμμετοχή και όταν φτάνει το θέμα στην έγκριση, είναι απλά τυπικό. Στη χώρα μας ο καθένας κάνει ότι του αρέσει και ότι επιβάλει το συμφέρον του, το μέγεθος της απληστίας του, αδιαφορώντας για τα δικαιώματα του άλλου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..