Στηρίξτε την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου Απανταχού Αστακιωτών.

Ενημέρωση του Συλλόγου Απανταχού Αστακιωτών για τον αριθμό μητρώου της Τράπεζας Αίματος που διαθέτει.
Αριθμ. μητρώου: 14975.