Στην πρόσληψη έξι ναυαγοσωστών προχωρά το δημοτικό λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσώστες για τις παραλίες Ψανής Γριμπόβου Ναυπάκτου Κάτω Βασιλικής, Κρυονερίου Χάλκειας και Αντιρρίου για διάστημα απασχόλησης δυο μηνών, ήτοι από…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Στην πρόσληψη έξι ναυαγοσωστών προχωρά το δημοτικό λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου