Στην Βουλή το θέμα της αποζημίωσης απαλλοτριώσεων σε Στάνου, Αντίρριο και άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας

Στην Βουλή φέρνει ο κ. Γιώργος Βαρεμένος τον εμπαιγμό που υφίστανται από την Πολιτεία μετά το 2019 οι δικαιούχοι αποζημιώσεων λόγω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ειδικά δε αυτών που συντελέσθηκαν στις περιοχές Στάνου, Αντίρριο και άλλες στην Αιτωλοακαρνανία, στα πλαίσια κατασκευής της “Ιονίας Οδού”…….