Στα σκαριά νέο έργο αποχέτευσης στη Βόνιτσα

Σε δημοπράτηση βγήκε έργο αποχέτευσης στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας. Το έργο αφορά επέκταση και λειτουργική αναβάθμιση ΕΕΛ Βόνιτσας για την συλλογή και επεξεργασία λυμάτων του οικισμού Μοναστηρακίου. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας.

Το κόστος του έργου είναι στα 10,9 εκατ. Ευρώ (8,8 εκατ. Ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και η διάρκεια της σύμβασης είναι 60 μήνες. Η ημερομηνία δημοπράτησης είναι στις 21 Ιουνίου 2023 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι στις 26 Ιουνίου 2023.

Το αντικείμενο των έργων αποχέτευσης του οικισμού Μοναστηράκι και επέκτασης της υφιστάμενης ΕΕΛ περιλαμβάνει:

την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
τις εργασίες εσωτερικής αποχέτευσης αλλά και εξωτερικού δικτύου μεταφοράς μέχρι την ΕΕΛ
τις εργασίες επέκτασης και λειτουργικής αναβάθμισης της ΕΕΛ
τις εργασίες Πολιτικού Μηχανικού
την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
τη δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών
και κανονική λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον τρία (3) έτη.

Home0Shares

Το άρθρο Στα σκαριά νέο έργο αποχέτευσης στη Βόνιτσα εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – XIROMEROPRESS.GR.