Στα προτεινόμενα υπό προένταξη έργα η πρόταση του Δήμου Ξηρομέρου, για την Β’ φάση της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Αστακού, προϋπολογισμού 1.180.966,86 €.

Στις 29 Δεκεμβρίου με σχετική μας ανάρτηση (δείτε εδώ), σας ενημερώσαμε για την καταρχήν έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της υποβολής της πρότασης του Δήμου Ξηρομέρου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ», προϋπολογισμού 1.180.966,86 €, προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..