Σούρουπο στον Μύτικα Αιτ/νίας.

Φωτογραφία Γιώργος Μαλαμίδης – Photography – Webdesign.