Με σημερινή Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθορίζεται η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και λοιπά ζητήματα σχετικά με τη χορήγηση χρηματικής προκαταβολής στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ), έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της χρήσης έτους 2020, για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS