Σημαντική και καθοριστική παρέμβαση από την ΚΕΔΕ και τον Πρόεδρο της κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, στο επί διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ για τις Π.Ο.Α.Υ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προς:
Κύριο Λευτέρη Αυγενάκη
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.
Με αφορμή το σχέδιο νόμου του υπουργείου σας με τίτλο «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης» και συγκεκριμένα στην αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4882/2014, για την Ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων εντός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, των Υπουργείων Πολιτισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και η γνώμη της οικείας περιφέρειας και του φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ., δεν προβλέπεται, όμως και αυτή των οικείων Δήμων.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..