Η ανάγκη υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, τονίστηκε στη διάρκεια των εργασιών του 6ου Συμποσίου Μάρκετινγκ, Τροφίμων και Ποτών που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιανουαρίου στο Αγρίνιο, στον πολυχώρο  της Παλαιάς Αγοράς και συνδιοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο και τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Ν.Α.).
Εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου αναφέρθηκαν στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο του υπερκαταναλωτισμού της κατανάλωσης που χαρακτηρίζει την εποχή μας ενώ τάχθηκαν υπέρ της αξιοποίησης της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης ώστε το επιχειρηματικό κέρδος να συνδυάζεται με κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews