Σε τροχιά κατάρρευσης – Το ενεργειακό κόστος «πνίγει» τους ΤΟΕΒ

Το ενεργειακό κόστος «πνίγει» τους ΤΟΕΒ, βάση του δημοσιεύματος της εφημερίδας “Συνείδηση”, σύμφωνα με το οποίο οι ΤΟΕΒ είναι σε τροχιά κατάρρευσης!….