Σε αναστολή λειτουργίας το Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Φυτειών.

Με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, αναστέλλεται η λειτουργία του Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων Φυτειών, για 14 ημέρες με έναρξη την 1.3.2021…..