Σας παρουσιάζουμε την εναλλακτική πρόταση για το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Κατατέθηκε από τους επικεφαλής της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης κ.κ. Ερωτόκριτο Γαλούνη και Παναγιώτη Στάικο, με συνολικά 13 υπογραφές δημοτικών συμβούλων, η εναλλακτική πρόταση του Τεχνικού Προγράμματος 2022, με την οποία διαφοροποιούνται ουσιαστικά σε ένα σημείο (υπάρχει και η πρόταση άλλης μίας μικρής μελέτης), που αφορά τον τρόπο διάθεσης των 500.000 € έκτακτης επιχορήγησης για της θεομηνίες.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..