Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Ασφαλιστικό σας Βιογραφικό (διαδικασία)

Η πρόσβαση στο Ασφαλιστικό σας Βιογραφικό γίνεται από το σύστημα «ΑΤΛΑΣ»– Ενότητα Ενιαίου Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

Έχει υψηλό βαθμό ασφάλειας και απαιτεί έγκυρη ταυτοποίηση του χρήστη……