Πώς απαντάς στις προσβολές; Καν’ το όπως και ο Σωκράτης.

Ο Σωκράτης ήταν ένας πρακτικός φιλόσοφος που επιδίωκε τον διάλογο και βρισκόταν συνέχεια μέσα στην αρχαία αγορά. Η τέχνη της μαιευτικής που εισήγαγε στην αναζήτηση της σοφίας καθώς και η επιμονή του να βρει την αλήθεια μέσα από τον διάλογο, δεν είχε μόνο θαυμαστές αλλά και άσπονδους εχθρούς. Σε όλους αυτούς από τους οποίους δεχόταν προσβολές αλλά και σε όσους θεατρικούς συγγραφείς, όπως ο Αριστοφάνης, τον σατίριζαν ή τον κατηγορούσαν, ο Σωκράτης ήταν πάντα ψύχραιμος και ευγενικός.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..