Πότε αλλάζει η ώρα: Τι ισχύει με την κατάργηση του μέτρου στην Ελλάδα

Ποια Κυριακή γυρίζουμε τους δείκτες του ρολογιού μπροστά

Μία ώρα μπροστά θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μας την τελευταία Κυριακή του μήνα, στις 27 Μαρτίου 2021…..