Στον πρώτο πίνακα αναγράφονται οι σταυροί στις Δημοτικές Εκλογές ενώ στο δεύτερο πίνακα οι σταυροί στις Κοινοτικές.

Άρθρο από:vlyziana news