Πρόταση χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Υποδομών, προϋπολογισμού 1.000.000 €, για ασφαλτικά στις Κοινότητες.

Πηγή: Σελίδα Facebook Δημάρχου
Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλλάκη.
Νέο Τεχνικό Δελτίο και αίτημα στο Υπουργείο Υποδομών ύψους 1.000.000 €, μετά από μελέτη που συνέταξαν οι ειδικοί συνεργάτες του Δήμου Ξηρομέρου, για ασφαλτοστρώσεις σε Κοινότητες του Δήμου.