Με απόφαση του του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου 
(Αρ. Αποφάσεως : 110/ 2019).

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο ΥΠ.ΕΣ για την έκτακτη χρηματοδότηση
αντιπλημμυρικών έργων και έργων οδοποιίας στο Δήμο Ξηρομέρου γιατί
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα την χρονική περίοδο 21/1/2019 – 23/1/2019 
προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο που χρειάζονταν άμεση απο
κατάσταση .

Επίσης απαιτούνται έργα  αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλη την περιοχή
του Δήμου.

Άρθρο από:vlyziana news