Πρόστιμο σε super market στο Αγρίνιο

Διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ επιβλήθηκε με απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σε σούπερ μάρκετ στο Αγρίνιο.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση, στις 24 Απριλίου 2024,διαπιστώθηκε μη αναγραφή τιμής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας σε ένα (1) κωδικό προϊόντος κατά παράβαση του άρθρου 2Β της αριθμ. 91354/24-08-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 2983/ Β’ /30-8-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

Για την εν λόγω παράβαση επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 2Ε της απόφασης.