Πρόσληψη οκτώ ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων στον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.


        Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8)
ατόμων
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης
(ΥΕ) και ειδικότητας Συνοδός
Απορριμματοφόρων
, για την κάλυψη εποχικών αναγκών, με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
(ΣΟΧ) ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως και την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.

Διαβάστε Περισσότερα…