Πρόσληψη επιστήμονα για αντίκρουση με επιστημονικά στοιχεία της ΣΜΠΕ της ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας. Όχι να μην προσληφθεί από τον κ. Ερωτόκριτο Γαλούνη.

Με πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε επί αμοιβή η παροχή υπηρεσίας συμβούλου για περιβαλλοντικά ζητήματα της Σ.Μ.Π.Ε. της Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων & Αιτλ/νίας, ώστε ο Δήμος πραγματικά, με σοβαρότητα και επιστημονικά στοιχεία να αναδείξει το διάτρητο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) της ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..