Πρόσκληση συνεδρίασης προσωρινού Δ.Σ. ΤΟΕΒ Παλαιομάνινας.

Παλαιομάνινα 08-07-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΕΒ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Με την απόφαση 381063/63298/17-12-19 του Αντιπερ/χη Αιτωλοακαρνανίας, ορίστηκε νέο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β Παλαιομάνινας ως κάτωθι:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS