Πρόσκληση στους Δήμους με 43 εκατομ. για αγροτική οδοποιία.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε Πρόσκληση με δυνητικούς δικαιούχους τους Δήμους, για τη Δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..